Инфраструктура

Градска среда

Индустрия

Previous

Next

ПРОДУКТИ

SEZ Krompachy a.s. работи на електротехническия пазар в продължение на 69 години и е традиционен производител на устройства за ниско и високо напрежение, включващи прекъсвачи до 125 А, токови предпазители, винтови превключватели, разпределителни табла, електрически инсталации за дома, външни и вътрешни прекъсвачи и разединители.

Още…….

PROMET е производител на продукти в областта на електротехниката и индустриалната автоматизация. SN PROMET е специализирана в производството на електротехническо оборудване за нисковолтови инсталации. Основната гама от продукти са групи от продукти като бутони за управление, LED сигнални лампи, индикатори за диодни позиции, касети (контролни табла), миниатюрни превключватели, превключватели с гърбици.

Още……..

OEZ  е  чешка компания, производител на електрическо оборудване за ниско напрежение .OEZ е марка, която гарантира пълна доставка на продукти и услуги в областта на електрическата защита на електрическите вериги и нисковолтовото оборудване.

Още…..

ВЕЛАН е най-големият руски производител на взривозащитено електрическо оборудване (лампи, табла за управление и сигнализация, термични кутии, стартери, ключове и много други)., който има 57 години опит в проектирането, изобретяването и производството, като прилага най-иновативните и най-модерните технологии.

Още…….

KPB INTRA е производител на продукти със средно напрежение. Основната посока на KPB Intra е проектирането, производството и търговията на напреженови и токови трансформатори. Тези измервателни трансформатори са необходими за защита на мрежовата система за средно напрежение и за измерване на електрическите стойности.

Още……

Продуктовата гама на компанията се разпростира от големи трансформатори, трансформатори със средна мощност, малки мощни трансформатори, маслени разпределителни трансформатори и трансформатори от леярна смола чрез контролируеми шунтови реактори и фазорегулатори до компактни станции Lahmeyer.

Още……….

ЕГЕ e група от компании от холдингов тип, работеща на международния пазар, която е съсредоточена основно върху доставката на специално оборудване за енергетиката.

Още…….

MBS е водеш производител на разпределителни токови трансформатори

Още…….

Elso GmbH Elektrotechnik (Sonderehausen, Германия) е на пазара повече от 100 години. През цялото това време марката успешно се развива в областта на производството на електроинсталационно оборудване, електрическо оборудване и електрически системи: контакти, превключватели, димери, термостати, сензори и др. Също така сега компанията предлага интегрирани системи за автоматизация на управлението на електрически уреди (комутационни / комутационни функции) за жилищни и промишлени сгради.

Още……